Bestyrelse

KFUM's Kollegium er en selvejende institution med egen bestyrelse. 

Bestyrelsen består af:

Ida Balling (formand)
Henrik Schubart (næstformand)
Stine Munch
Kirstine Andersen
Kenneth Tang
Michael Bruus (medarbejderrep.)
Karsten Grønne (forstander)