Henvendelse og visitation

Kontakt til KFUM's Kollegium foregår typisk ved telefonisk henvendelse eller personligt fremmøde. Her spørger kollegiets personale ind til borgerens udfordringer og problemstillinger i forhold til hjemløshed. Dette gøres for at klarlægge om borgeren er i kollegiets målgruppe (læs om målgruppen her).

Hvis det vurderes at borgeren er i vores målgruppe og der fortsat er interesse for at bo på kollegiet, aftales der en visitationssamtale. Dette er en samtale som foregår i samarbejde imellem kollegiets socialpædagoger, borgeren og evt. samarbejdspartnere. Til denne samtale går man mere i dybden med borgerens udfordringer og problematikker, klarlægger behov og ønsker og får en fornemmelse af hinanden. I forbindelse med visitationssamtalen skal borgeren læse og underskrive vores husregler samt en samtykkeerklæring omkring indhentning af oplysninger fra diverse samarbejdspartnere.

Efter visitationssamtalen vender socialpædagogen borgerens situation og behov med en kollega, for at sikre en individuel vurdering af borgeren. Her besluttes det om borgeren tilbydes en plads på kollegiet og der gives besked umiddelbart efter.

javinform.com Shemale Porn comicsmap.cc javplays.com