Praktisk info ved indflytning

Ved indflytning på KFUM's Kollegium følger en række praktiske gøremål som er med til at sikre beboeren den bedst mulige start på opholdet. Før indflytning underskriver vores beboere en samtykkeerklæring samt vores husorden. Dette gøres for at sikre at alle beboere er indforstået med rammerne for opholdet og for at sikre det fremtidige samarbejde kommer godt fra start. Samtykkeerklæringen er nødvendig for at kontaktpersonalet kan samarbejde med andre instanser, som fx kommune, behandlingssteder og hospitaler.

Efter indflytningen får beboeren tildelt en kontaktperson der bl.a. vil hjælpe med at ændre folkeregisteradresse til Kollegiet. Indenfor de første 6 uger fra indflytning skal beboeren i samarbejde med sin kontaktperson lave en opholdsplan. Opholdsplanen danner rammen for det fremtidige samarbejde. Den beskriver beboerens nuværende situation, udfordringer og problemstillinger samt redegør beboerens behov for støtte og hjælp.

Med udgangspunkt i opholdsplanen inviteres beboerens hjemkommune til en samtale hvor det fremtidige samarbejde omkring bolig aftales. 

javinform.com Shemale Porn comicsmap.cc javplays.com